Bezdomovectví

CO VIDÍME?
CO CHCEME VIDĚT?

Protože jste se ocitli zde, znamená to, že jste byli natolik zvědaví a naskenovali jste QR kód. Tím pádem jste se dostali na druhou úroveň, kde Vám nabízíme větší množství informací spojených s problematikou bezdomovectví. Pokud budete i nadále zvídaví, v jednotlivých sekcích se pak, skrze další linky, dostanete ke grafům a literatuře, která se k předkládané problematice váže.

Pokračovat

Progres

Rozumíme-li progresem pokrok nebo vzestup, pak v případě lidí bez domova je jakékoliv, byť elementární zlepšení jejich situace, něčím, co lze přirovnat k zázraku. Příčiny, proč se dostávají lidé na ulici, vysvětlujeme průběžně i v dalších sekcích jako je „Regres“ a „Cykličnost“. Šance na znovuzačlenění není příliš vysoká. A čím déle lidé na ulici zůstávají, tím je šance na jejich začlenění nižší a nižší. Rozhodující vliv na znovuzačlenění lidí bez domova má přístup organizací a lidí, kteří na ulici nepřebývají. Pokud pomoc většinová společnost nevytváří, jsou šance na opětovné začlenění do většinové společnosti prakticky nulové.

Kde se berou lidé bez domova?

Veřejný prostor

Strategie řešení

Formy pomoci

Videa

Přílohy a literatura

Cykličnost

Existuje nezanedbatelné množství lidí, kteří uvízli na ubytovnách. To znamená, nežijí přímo na ulici, ale jsou vystavěni permanentní hrozbě, že by se tak mohlo stát. Ubytovny rovněž slouží i jako bariéra, z které se nemohou někteří dostat, i když ekonomické možnosti mají. Proč tomu tak je, vysvětlujeme nejen v této části, ale celou problematiku komplementárně doplňujeme i v částech „Progres“ a „Regres“.

Domov

Chudé Česko

Ubytovny

Videa

Přílohy a literatura

Regres

Propad jedince až na ulici, má své příčiny. Jaké to jsou, proč tomu tak je, vysvětlujeme v této části. Avšak, proč se dostávají lidé na ulici nebo proč jsou na ubytovnách, vysvětlujeme průběžně i v dalších sekcích jako je „Progres“ a „Cykličnost“.

Exekuce

Stigmatizace

Strategie obživy

Kvíz

Přílohy a literatura

Partneři

Západočeská univerzitas v Plzni
Město Plzeň