Strategie státu/města  (politiky)

Punitivní přístup – je označení strategií a přístupu ve správě měst. Jde o typicky hostilní politiku měst vůči městské chudině – bezdomovcům a různým minoritám. Jednotlivé kroky, které jsou voleny, oscilují od vykazování z různých míst až po vyhlášky a právní úpravy (např. zákaz žebrání).

Pokračovat