Možné formy pomoci lidem v bezdomoví

Organizace zabývající se pomocí vůči bezdomovcům volí nejčastěji jednu z následujících organizačních perspektiv: ubytovací, regenerační, exploativní a exkluzionistickou. Pokud se bude zabývat jednotlivými organizacemi.

Pokračovat