Domov

Domov není jen dům (byt). Je to význam, paměť, rituál, proces zdomácnění a vztah k vlastní etnicitě, sexualitě, genderu, rodině, práci, národu. To vše vytváří domov a je tvořeno domovem. Domov je aktivní symbol, prostor pro vnitřní život.

Pokračovat