VideaJakub Václavů

Mluvit s lidmi o problematice bydlení na ubytovnách je celkem těžké. Nejde si moc představit jaká je každodennost rodiny žijící v jednom pokoji, s kuchyní, koupelnou a záchodem společným pro X dalších lidí někde na chodbě. Ten zápach, to minimum prostoru, nesoukromí, špína. Teď si představte, že v tom to prostředí vychováváte malé děti. Co s tou to situací a kdo ji pomáhá?

Nezinková organizace Ponton poskytuje specifické typy sociálních služeb, zejména nízkoprahového charakteru, dle potřeb cílových skupin, které napomáhají zajišťovat vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Ředitel neziskové organizace Ponton Jakub Václavů vám v našich videií představí prostory budovy, které přispívající ke zdravému vývoji dětí a mládeže ohroženy sociálním vyloučením. Mimo jiné přiblíží latentní problematiku ubytoven neposkytují sociálně stabilní prostředí pro východu dětí.

Pokračovat

Kdo jsou vaši klienti, a co jsou jejich nejzásadnější problémy?

Co nejvíce ovlivňuje to, že se vašim klientům nedostává adekvátních šancí studovat (vzdělávat se)?

Kde se děti připravují do škol?

Postav si svůj vlastní “pokojíček”.